Aviso legal

< Volver a la versión en español

 

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación indícanse os datos identificativos da empresa:

O sitio web "www.cocinaconbra.com" no que se anuncian e venden os produtos co nome "BRA", que é unha marca rexistrada nacional no 1.206.463 e unha marca internacional no 537.291, actualmente propiedade da empresa ISOGONA, SL, con domicilio social en (43800) Valls - Tarragona, rúa Basters nº 4 e provisto de CIF B-60184843. En diante "ISOGONA".

A empresa ten como obxectivo comercializar utensilios e utensilios de cociña a particulares e profesionais.

O uso do sitio web ou a realización dun pedido a través do sitio implica a plena aceptación das "Condicións xerais de compra e políticas de privacidade" e Protección de datos aquí descritas, respecto das cales ISOGONA resérvase o dereito de modificar unilateralmente en calquera momento, sendo as condicións vixentes aplicables. en todo momento os que se publican na páxina web.

Dereito aplicable e xurisdición competente

A lei aplicable é a lei española, especialmente a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, o código civil e o código mercantil, a normativa de protección dos dereitos dos consumidores e usuarios e calquera outra regras relacionadas ou concordantes.

Propiedade Intelectual

Todo o material contido na páxina web, así como o contido, marcas, servizos e elementos incluídos nela son propiedade exclusiva de ISOGONA. Ningún USUARIO está autorizado nin pode reproducir, por ningún medio ou proceso, total ou parcialmente, distribuír, publicar, transmitir, crear obras derivadas ou basearse, modificar ou vender, calquera material de contido. A marca e o logotipo, rexistrados ou non, que aparecen no sitio web, así como o nome do dominio, son e seguirán sendo propiedade exclusiva de ISOGONA.

O USUARIO non pode eliminar ningunha referencia a dereitos de autor, marcas comerciais ou calquera outra notificación relativa aos dereitos de propiedade contidos no sitio web ou calquera outro contido incluído nel. O USUARIO comprométese a non retirar, eliminar, alterar, manipular nin modificar de ningún xeito aquelas notas, lendas, indicacións ou símbolos que ISOGONA incorpora ás súas propiedades en termos de propiedade intelectual ou industrial (como, por exemplo, copyright, ©, ™ , ®, etc.), así como con respecto a calquera dos dispositivos técnicos de protección ou identificación que o contido poida conter (como, por exemplo, marcas de auga, pegadas dixitais, etc.).

O sitio web é unha obra creativa orixinal protexida polas leis de protección da propiedade intelectual. O sitio e as súas páxinas, así como todos os elementos que as compoñen, son propiedade exclusiva de ISOGONA. Está totalmente prohibida a reprodución ou representación total ou parcial do sitio ou das súas páxinas ou de calquera dos elementos que os compoñen, así como a súa modificación. As marcas e nomes de dominio que aparecen no sitio web son propiedade exclusiva de ISOGONA. Está totalmente prohibida calquera reprodución ou uso non autorizado destas marcas comerciais ou nomes de dominio, sen prexuízo da forma ou intención que adopten.

O USUARIO recoñece expresamente que ISOGONA non cede nin transfire ningún dereito á súa propiedade nin a ningunha propiedade de terceiros. Ademais, o USUARIO recoñece expresamente que as fotografías ou vídeos que se reproducen no sitio web non teñen valor contractual e poden non ser exactos á realidade.

ISOGONA empregou todos os medios razoables para que a información obtida a través do seu sitio e páxinas web sexa exacta. Non obstante, non garantimos de ningún xeito a exactitude, integridade e actualización desta información. ISOGONA non concede ningún tipo de garantía, expresa ou implícita, en relación con todo ou parte do seu sitio e / ou páxinas web.

Exclusión de garantías e responsabilidades

ISOGONA non garante que o sitio web estea sempre actualizado, aínda que fará todo o posible para corrixir erros técnicos. En calquera caso, ISOGONA resérvase o dereito de facer cambios sen previo aviso. Reservándose o dereito de suspender, sen necesidade de aviso previo, a accesibilidade ao seu sitio web.

Así mesmo, ISOGONA non garante a inexistencia de virus introducidos por terceiros que poidan afectar a este sitio web ou ao software e hardware do USUARIO, ISOGONA non será de ningún xeito responsable de ningún dano, perda de datos ou outra incidencia que se ao virus pódense derivar razóns.

O USUARIO será responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan producirse por incumprimento destas Normas de uso.