Condicions de contractació

< Volver a la versión en español

 

Condicions de contractació per a compres a www.cocinaconbra.com

Les presents condicions generals de contractació per a les Compres regulen l'ús del web www.cocinaconbra.com (des d'ara "El web") que ven i publicita productes sota la denominació "BRA", que és una marca registrada nacional nº 1.206.463 i internacional núm 537.291, vigent i propietat de la mercantil Isògona, SL (Des d'ara "Isògona"), amb domicili social a (43800) Valls - Tarragona, carrer Basters nº 4, proveïda de C.I.F. B60184843.

La utilització de la pàgina web o la realització d'una comanda a través de la mateixa implica la plena acceptació de les "condicions generals de contractació" aquí descrites, respecte de les quals Isògona es reserva el dret de modificació unilateral en qualsevol moment, sent les condicions aplicables vigents en cada moment què es trobin publicades en el lloc web.

1.ÀMBIT DEL CONTRACTE.

A el fer ús d'aquesta pàgina web i / o realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes i / o comandes legalment vàlids.
No realitzar cap comanda fals o fraudulent. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-i informar les autoritats pertinents.
Facilitar-la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix expressament en què podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal (veure apartat de Política de Privacitat). Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.
A l'realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes en especial per a la compres a que a través de la pàgina web s'accedeix.


2. DISPONIBILITAT I LÍMIT DEL SERVEI.

Els articles que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web estan únicament disponibles per al seu enviament a Espanya peninsular i Balears.

Per raons de seguretat, no poden realitzar-compres superiors a 3.000 € ni per més de 50 articles per comanda.

3.REALITZAR UNA COMANDA.

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a "Comprar" per completar la comanda. Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la "Confirmació de la Comanda"). Així mateix, l'informarem mitjançant correu electrònic que el producte està sent enviat (la "Confirmació d'Enviament").

4.PREU.

Els preus aplicables als productes són els indicats en cada moment en la pàgina web en la data de la comanda. Els preus apareixen detallats en cada article i inclouen l'I.V.A. (Impost sobre Valor Afegit). L'import de les despeses d'enviament s'indica a client de manera desglossada en el moment en què es realitza la comanda.


5.PAGAMENT.

Mitjans de pagament admesos: Les compres es poden pagar amb targeta de crèdit o targeta de dèbit o mitjançant Paypal. En qualsevol cas, l'elecció de el mitjà de pagament es realitza durant el procés de compra a la pantalla corresponent sense cost addicional. El client ha de notificar a Isògona, si escau, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini possible perquè pugui realitzar les gestions oportunes. Els proveïdors o emissors de mitjans de pagament poden adoptar mesures antifrau que comporten el rebuig de cert tipus d'operacions. Isògona no és responsable de l'aplicació d'aquest tipus de polítiques de seguretat.

6.LLIURAMENT.

Totes les comandes a Espanya Peninsular els realitzem mitjançant MRW. Si realitza la seva compra a la nostra botiga BRA de dilluns a dijous abans de les 16h, rebrà la seva comanda al llarg de el següent dia laborable (en 24h). En cas de realitzar la comanda després de les 16h, el rebrà passat un dia més, abans de 48h. En el cas de realitzar la comanda el divendres a la tarda o durant el cap de setmana, et arribarà dimarts (en cas de ser festiu es lliurarà el següent dia laborable). En el cas de les comandes amb destinació Illes Balears, els enviaments es realitzen mitjançant Tipsa i triguen a arribar de 4 a 5 dies hàbils.
6.1 Enviament a domicili: Enviament estàndard: Els enviaments són gratuïts per a comandes superiors als 30 euros de compra. En cas de realitzar una compra d'import inferior, s'aplicarà un cost de transport de 4 euros. El lliurament serà sempre a Espanya peninsular o Balears. La direcció indicada pel client podrà ser un domicili particular, un lloc de treball o qualsevol altra adreça que s'indiqui. No cal que l'adreça de facturació i l'adreça d'enviament coincideixin.
6.2 Incidències en el lliurament: Per al cas que no sigui possible realitzar el lliurament per absència de l'interessat, l'agència de transport deixarà una nota indicativa i intentarà contactar per telèfon amb el destinatari. Després de dos (2) intents fallits, és el client qui haurà de contactar amb l'agència de transport per a procedir amb el lliurament.

7. CANVIS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

7.2 Condicions de Desistiment:

7.2.1.- Dret de desistiment: Si vostè està contractant com a consumidor i usuari, té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de catorze (14) dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals a comptar des del lliurament del producte comprat, des del dia en què vostè o un tercer per vostè indicat, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material dels béns o en cas de que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als catorze (14) dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent de l'transportista, va adquirir la possessió material de l'últim d'aquests béns.

Per exercir el dret de desistiment haurà vostè notificar expressament per escrit a Isògona, bé per correu postal a l'adreça, (43800) Valls - Tarragona, carrer Basters nº 4, o bé escrivint a l'correu electrònic "tienda@cocinaconbra.com", manifestant seva decisió inequívoca de desistir de l'contracte.

Per desistir podrà vostè utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com Annex a la fi de les presents Condicions, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans de transcorregut el termini corresponent.

7.2.2. Conseqüències de l'desistiment: Formalitzat el desistiment i retornat l'article degudament embalat, si pot ser en el seu embalatge original, es procedirà a la devolució de l'preu en el termini més breu possible, i en tot cas, dins dels catorze (14) dies naturals següents.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè ens indiqui el contrari, per al que haurà de detallar expressament en el seu desistiment el nou mitjà de pagament a través de el qual desitja que realitzem la devolució . No incorrerà en cap despesa com a conseqüència de l'reemborsament.

No obstant, l'anterior, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

8.DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES.

Si es produïssin incidències quant al seu subministrament o si no queden productes en estoc, serà vostè informat immediatament i es procedirà a l'reemborsament de l'import del producte o productes sense estoc. Isògona reemborsarà l'import corresponent sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut catorze (14) dies naturals. El reemborsament es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar. Les dades de disponibilitat d'estoc en tenda física que es reflecteixen en la nostra pàgina web intenten ser exactes però són orientatius i poden variar en funció de les adquisicions.

9.GARANTIA LEGAL DELS PRODUCTES ADQUIRITS.

La garantia legal oferta és la que s'estableix en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

El termini de la present garantia és de tres (3) anys a partir de la data de la recepció del producte a l'adreça indicada a aquest efecte, i cobreix els possibles defectes de fabricació, i NO cobreix els defectes derivats d'un mal ús de l' producte, ni els derivats d'un ús impropi o inadequat, ni els danys causats per cops.

El consumidor disposa de dos (2) mesos a comptar de la recepció del producte per notificar un possible defecte a venedor, que notificarà mitjançant el següent e-mail: tienda@cocinaconbra.com. Els possibles productes defectuosos coberts per aquesta garantia seran rebuts, reparats i / o reemplaçats sense despeses, i retornats a comprador sense cap càrrec.

10.ATENCIÓ A EL CLIENT.

Per a qualsevol dubte, suggeriment, consulta o reclamació sobre la botiga en línia, pot dirigir-se a el Servei d'Atenció a l'Client, per qualsevol dels següents mitjans:

Correu electrònic tienda@cocinaconbra.com.
Correu postal a la següent adreça: Atenció a l'Client, Isògona, SL., (43800) Valls - Tarragona, carrer Basters nº 4.
El Servei d'Atenció a l'Client de venda en línia de Isògona atendrà i donarà resposta a la seva reclamació al més aviat possible, estarà disponible de dilluns a divendres de 9.00 ha 18.00 h, i en tot cas la resposta es donarà en el termini màxim d'un mes.

11. FORÇA MAJOR

El compliment per Isògona de la totalitat o de part de les seves obligacions serà suspesa en el cas que sobrevingui un cas fortuït o de força major que impedeixi o retardi el compliment. Seran considerats com a tals, en particular, sense que aquesta llista sigui limitadora: la guerra, els motins, la insurrecció, els disturbis socials, les vagues de qualsevol naturalesa i els problemes de subministrament no imputables a Isògona. Isògona informarà el client de la concurrència, si escau, de cas fortuït o força major dins dels set (7) dies posteriors a la seva ocurrència. En el cas en què aquesta suspensió es prolongui més enllà d'un termini de quinze (15) dies, el client tindrà llavors la possibilitat de rescindir la comanda en curs i es procedirà llavors a la seva reemborsament en les condicions previstes en el punt 6 de les presents Condicions Generals de Compra.


12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents Condicions Generals de Compra estan sotmeses a la legislació espanyola. Sent aplicable (Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris) en tot allò que no estigui previst en el present contracte. La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució alternativa de conflictes, a la qual es pot accedir des de: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Isògona, no està adherida a cap associació i organització que ofereixi un sistema extrajudicial de resolució de conflictes.

Si voleu descarregar el formulari de desistiment, pot fer-ho aquí: Formulari de desistiment.