Condicións do contrato

< Volver a la versión en español

 

Condicións do contrato para a compra en www.cocinaconbra.com

As presentes Condicións xerais de contratación para as compras regulan o uso do sitio web www.cocinaconbra.com (en diante "O sitio web") que vende e anuncia produtos baixo o nome "BRA", que é unha marca rexistrada nacional no 1.206.463 e número internacional 537.291, actual e propiedade da empresa ISOGONA, SL (en diante "ISOGONA"), con domicilio social en (43800) Valls - Tarragona, rúa Basters nº 4, provisto de C.I.F. B60184843.

O uso do sitio web ou a realización dun pedido a través del implica a plena aceptación das "Condicións xerais de contratación" aquí descritas, respecto das cales ISOGONA resérvase o dereito a modificacións unilaterais en calquera momento, estando en vigor as condicións aplicables en todo momento as publicadas. na páxina web.


1. ÁMBITO DO CONTRATO.


Ao usar este sitio web e / ou facer pedidos a través del, acepta:

Faga uso deste sitio web só para realizar consultas e / ou pedidos legalmente válidos.
Non coloque ningunha orde falsa ou fraudulenta. Se razoablemente se podería considerar que se fixo unha orde destas características, estaremos autorizados a cancelala e informaremos ás autoridades competentes.
Proporcione o seu enderezo de correo electrónico, enderezo postal e outra información de contacto con veracidade e precisión. Do mesmo xeito, vostede acepta expresamente que poidamos utilizar a devandita información para contactar contigo se é necesario (consulte a sección Política de privacidade). Se non nos proporciona toda a información que precisamos, non poderemos procesar o seu pedido.
Ao realizar un pedido a través deste sitio web, declara que ten máis de 18 anos e ten a capacidade legal para celebrar contratos, especialmente para as compras ás que se accede a través do sitio web.


2. DISPOÑIBILIDADE E LIMITACIÓN DO SERVIZO.


Os artigos ofrecidos a través deste sitio web só están dispoñibles para o seu envío a España continental e ás Illas Baleares.

Por motivos de seguridade, non se poden realizar compras superiores a 3.000 € nin por máis de 50 artigos por pedido.


3. FACER UNHA ORDE.


Para facer un pedido, debes seguir o procedemento de compra en liña e facer clic en "Comprar agora" para completar o pedido. Despois disto, recibirás un correo electrónico confirmando a recepción do teu pedido (a "Confirmación do pedido"). Tamén lle informaremos por correo electrónico de que o produto está a ser enviado (a "Confirmación do envío").

4. PREZO.


Os prezos aplicables aos produtos son os indicados en todo momento na páxina web na data do pedido. Os prezos detállanse en cada artigo e inclúen o IVE. (Imposto sobre o Valor Engadido). O importe dos gastos de envío indícase ao cliente de xeito detallado no momento no que se realiza o pedido.

5. PAGAR.


Medios de pago aceptados: as compras pódense pagar con tarxeta de crédito ou débito ou a través de Paypal. En calquera caso, a elección do medio de pago realízase durante o proceso de compra na pantalla correspondente sen custo adicional.

O cliente deberá notificar a ISOGONA, no seu caso, calquera cargo indebido ou fraudulento na tarxeta utilizada para a compra, por correo electrónico ou por teléfono, no menor tempo posible para que poida tomar as medidas oportunas. Os provedores ou emisores de medios de pago poden adoptar medidas antifraude que leven a rexeitar determinados tipos de operacións. ISOGONA non se fai responsable da aplicación deste tipo de políticas de seguridade.

6. ENTREGA.


Todos os pedidos a España peninsular realízanse a través de MRW. Se realizas a túa compra na nosa tenda BRA de luns a xoves antes das 16:00 horas, recibirás o teu pedido durante o seguinte día hábil (en 24 horas). No caso de realizar o pedido despois das 16:00 horas, recibirano despois dun día máis, antes das 48 horas.

No caso de realizar o pedido o venres pola tarde ou durante a fin de semana, chegará o martes (en caso de ser festivo entregarase o día hábil seguinte).

No caso de pedidos destinados ás Illas Baleares, os envíos realízanse a través de Tipsa e tardan entre 4 e 5 días hábiles en chegar.


6.1 Entrega a domicilio:

Envío estándar: o envío é gratuíto para pedidos superiores a 30 euros de compra. En caso de realizar unha compra de importe inferior, aplicarase un custo de transporte de 4 euros. A entrega será sempre en España continental ou nas Illas Baleares.

O enderezo indicado polo cliente pode ser un enderezo privado, un lugar de traballo ou calquera outro enderezo indicado. O enderezo de facturación e o envío non teñen por que coincidir.

6.2 Incidencias na entrega: no caso de que non sexa posible realizar a entrega por ausencia do destinatario, a axencia de transportes deixará unha nota indicativa e intentará contactar co destinatario por teléfono. Despois de dous (2) intentos fallidos, é o cliente o que debe contactar coa axencia de transportes para proceder á entrega.

7. CAMBIOS, DEVOLUCIÓNS E RETIRADA.


Existen diferentes procedementos para facer cambios, devolucións e retiradas. A continuación, describiremos as características de cada unha delas, así como os seus custos e condicións.

Cambio: a substitución dun produto por outro da tenda considérase cambio.
Devolución: en caso de tara ou defecto.
Retirada: por decisión do cliente.
Todos os produtos que se trocarán ou devolverán deberán estar debidamente embalados, se é posible, no seu embalaxe orixinal.

7.1 Condicións de cambio e devolución: se o pedido chega tes dúbidas sobre o tamaño elixido ou por calquera motivo que decidas cambiar ou devolver o produto, ponte en contacto connosco por correo electrónico (tienda@cocinaconbra.com).

Podes cambiar ou devolver calquera produto sempre que non se use. Despois de chamarnos, contactaremos coa axencia de transportes para recoller o produto (pode entregar o produto, se é o caso, na mesma caixa onde o recibiu). No caso dun intercambio, o transportista que entregue o novo produto elixido será o que recolla o produto que se devolverá.

O diñeiro para o cambio ou reembolso (ou a diferenza no importe en caso de troco por outro produto de menor valor) farase a través do mesmo método de pago que utilizou para facer a compra ou mediante un vale de desconto (sen data de caducidade).


7.2 Condicións de retirada:

7.2.1.- Dereito de desistimento: se está contratando como consumidor e usuario, ten dereito a desistir deste contrato nun prazo de catorce (14) días naturais sen necesidade de xustificación.

O prazo de retirada expirará catorce (14) días naturais desde a entrega do produto comprado, a partir do día en que vostede ou un terceiro indicado por vostede, distinto do transportista, adquiriu a posesión material das mercadorías ou no caso de que a os bens que compoñen o seu pedido entréganse por separado, catorce (14) días naturais a partir do día en que vostede ou un terceiro indicado por vostede, que non sexa o transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens.

Para exercer o dereito de desistimento, deberá notificarlle expresamente a ISOGONA por escrito, ben por correo postal ao enderezo (43800) Valls - Tarragona, rúa Basters nº 4, ou ben escribindo ao correo electrónico "tienda@cocinaconbra.com", indicando a súa decisión inequívoca de desistir do contrato.

Para retirala, pode utilizar o modelo de formulario de retirada que aparece como anexo ao final destas condicións, aínda que o seu uso non é obrigatorio. Para cumprir o período de retirada, é suficiente que a comunicación relativa ao exercicio deste dereito por vostede sexa enviada antes de que transcorra o período correspondente.

7.2.2. Consecuencias da retirada: unha vez formalizada a retirada e devolto o artigo embalado correctamente, se é posible na súa embalaxe orixinal, devolverase o prezo no menor tempo posible e, en todo caso, dentro dos catorce (14) días naturais seguintes.

Procederemos a realizar dito reembolso empregando o mesmo medio de pago que vostede utilizou para a transacción inicial, a non ser que indique o contrario, para o que deberá detallar expresamente na súa retirada o novo medio de pago a través do cal quere que faga a devolución. . Non suporá ningún gasto como consecuencia do reembolso.

Non obstante o anterior, podemos reter o reembolso ata que recibamos os bens ou ata que presente a proba da súa devolución, dependendo da condición que se cumpra primeiro.

8. DISPOÑIBILIDADE DE PRODUTOS.

Se hai incidencias relativas ao seu subministro ou se non hai produtos en stock, informaráselle inmediatamente e devolverase o importe do produto ou produtos agotados. ISOGONA reembolsará o importe correspondente sen demora indebida e, en todo caso, antes de que transcorran catorce (14) días naturais. A devolución efectuarase polo mesmo medio de pago co que se pagou. Os datos de dispoñibilidade de stock na tenda física que se reflicten na nosa páxina web intentan ser exactos pero son orientativos e poden variar segundo as adquisicións.

9. GARANTÍA XURÍDICA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS.

A garantía legal ofrecida é a establecida no Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto revisado da Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios.

O prazo desta garantía é de tres (3) anos a partir da data de recepción do produto no enderezo indicado para este efecto, e cobre posibles defectos de fabricación e NON cobre os defectos derivados do mal uso do produto, nin os derivados por uso indebido ou inadecuado, nin danos causados por golpes.

O consumidor dispón de dous (2) meses desde a recepción do produto para notificar ao vendedor un posible defecto, que o notificará a través do seguinte correo electrónico: tienda@cocinaconbra.com. Os posibles produtos defectuosos cubertos por esta garantía serán recibidos, reparados e / ou substituídos gratuitamente e devoltos ao comprador de xeito gratuíto.

10. ATENCIÓN Ó CLIENTE.

Para calquera dúbida, suxestión, consulta ou reclamación sobre a tenda en liña, pode contactar co servizo de atención ao cliente por calquera dos seguintes medios:

Enviar correo electrónico tienda@cocinaconbra.com.
Correo postal no seguinte enderezo: Atención ao cliente, ISOGONA, SL., (43800) Valls - Tarragona, rúa Basters nº 4.
O servizo de atención ao cliente en liña de ISOGONA atenderá e responderá á súa reclamación canto antes, estará dispoñible de luns a venres de 9:00 a 18:00 e, en todo caso, a resposta darase nun prazo máximo de un mes.


11. FORZA DE SUPERACIÓN.


O cumprimento por parte de ISOGONA de todas ou parte das súas obrigas suspenderase no caso de fortuíto ou de forza maior que impida ou demore o cumprimento. Consideraranse como tales, en particular, sen que esta lista sexa limitante: guerra, disturbios, insurrección, disturbios sociais, folgas de calquera natureza e problemas de subministración non imputables a ISOGONA. ISOGONA informará ao cliente da ocorrencia, no seu caso, dun suceso fortuíto ou de forza maior dentro dos sete (7) días seguintes á súa aparición. No caso de que a devandita suspensión se prolongase máis alá dun período de quince (15) días, o cliente terá entón a posibilidade de rescindir o pedido en curso e procederá ao seu reembolso nas condicións previstas no punto 6 destas Compras Xerais. Condicións.

12. LEI APLICABLE E XURIDISCIÓN.

Estas Condicións Xerais de Compra están suxeitas á lexislación española. Ser aplicable (Texto Refundido da Lei Xeral de Defensa de Consumidores e Usuarios) en todo o non previsto neste contrato.

A Comisión Europea ofrece unha plataforma para a resolución alternativa de disputas á que se pode acceder desde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ISOGONA non está adscrito a ningunha asociación e organización que ofreza un sistema extraxudicial de resolución de conflitos.


Se desexa descargar o formulario de retirada, pode facelo aquí: Formulario de retirada